Dr.Ymer Durmishi – Specialist i Kirurgjisë, Laparaskopisë dhe Proktolog

Dr.Ymer Durmishi – Specialist i Kirurgjisë, Laparaskopisë dhe Proktolog